ข้อความ

บล๊อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ได้

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555ตัวอย่างการทักทายเป็นภาษาเวียดนาม


 Chào hi     จ่าว   ฮ่อย      การทักทายทั่ว ๆ ไป


Malee:  Chào anh!     จ่าว   แองค์      สวัสดีค่ะ พี่ชาย

            
Prasit:   Chào chi!         จ่าว   จิ         สวัสดีครับ  พี่สาว


Malee:  Anh có khe không? 

  แองค์  ก๋อ  แคว่  คง   พี่ชาย สบายดีไหมค่ะ?

Prasit:  Cm n ch, ch có khe không? 

ก๋าม  เอิน  จิ. จิ  ก๋อ  แค่ว  คง ?  ขอบคุณครับพี่สาว. แล้วพี่สาว สบายดีไหมครับ?


Malee:  Cm n anh, tôi binh thường 

 ก๋าม   เอิน   แองค์. โตย บิ่น  เทื่อง        ขอบคุณค่ะพี่ชาย. ดิฉัน สบายดีค่ะ
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น